ປະກັນໄພເຮືອນກັບລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ

ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນໄພເຮືອນກັບລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ເພື່ອຄວາມອຸ່ນໃຈຂອງທ່ານ,
ດ້ວຍການຄຸ້ມກັນທີ່ຄວບຄຸມທຸກຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ:
???? ອັກຄີໄພ
???? ຟ້າຜ່າໂດຍກົງ
???? ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼື ພູເຂົາໄຟລະເບີດ
???? ການລະເບີດ
???? ລົມພາຍຸ ຫຼື ນໍ້າຖ້ວມ
???? ປະກັນໄພການລັກ
???? ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຕໍາຂອງລົດ ຫຼື ສັດ
???? ການເສຍຫາຍຍ້ອນ ເຮືອນ ຫຼື ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ອ້ອມຂ້າງຫຍຸບຕົວ ຫຼື ລົ້ມລົງທັບໃສ່
---------------------------
????ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມໄດ້ທີ່ 020 9855 6666 (ສໍາລັບນະຄອນຫລວງ)
????ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມໄດ້ທີ່ 020 9927 6666 (ສໍາລັບຕ່າງແຂວງ)
---------------------------
ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນໄພຂອງລ້ານຊ້າງປະກັນໄພໄດ້ທີ່:
- ຕົວແທນ
- ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)
- ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ (APB)
- ທະນາຄານ ACLEDA
- ບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການອື່ນໆທົ່ວປະເທດ
--------------------------
???? Hotline: 1819
???? Lanexang Assurance Public Company
➡️ Head Office: 2nd floor, MB Bank Building, Kaysone Phomvihane Road, Phonexay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR

Similar Posts

BUY INSURANCE