ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕົວແທນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019

ໃນວັນທີ 02 ມີນາ 2019 ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕົວແທນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019 ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ ເມືອງແທງ(MUONG THANH LUXURY VIENTIANE) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໂດ໋ ດັງ ຄາງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ທະນົງສັກ ສຸກສະຫວັດ ແລະ ທ່ານ ມາຍ ແອັງ ເຢືອງ ຄະນະອຳນວຍການ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ, ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ຄິມ ຄັງ ວຸກ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ PTI, ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ວິຊາການຈາກພະແນກການຕ່າງໆ, ມີຕົວແທນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອສະຫຼຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຕົວແທນໃນປີ 2018, ແຈ້ງຕົວເລກເປົ້າໝາຍຂອງ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ໃນປີ 2019 ໃຫ້ແກ່ຕົວແທນທົ່ວປະເທດຊາບ ແລະ ຕັ້ງຂໍ້ແຂ່ງຂັນຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂາຍ, ການບໍລິການປະກັນໄພເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. 
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນຖອດຖອນບົດຮຽນປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆຂອງການດຳເນີນງານໃນສົກປີທີ່ຜ່ານມາ

            

            

            

Similar Posts

  • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ)

    ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ,...

  • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ IT Support

    ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ,...

BUY INSURANCE