ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂາຍ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ ວັນທີ 05.07.2019

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 05.07.2019 ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂາຍ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ

ທີ່ສູນການຂາຍ  ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ, ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

- ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢຸດນີ້ງທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງ

- ເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າໃນການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

- ເພື່ອສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ສະນັ້ນ,  ພະນັັກງານ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈິ່ງບໍ່ເຄີຍທີ່ຈະຢຸດນິ້ງທີ່ຈະພັດທະນາຕົນ ເພື່ອຕຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ

Similar Posts

BUY INSURANCE