ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດພ່ວງເຕົ້າປູນປີ້ນ, ຢູ່ທີ່ກິໂລແມັດທີ່110, ທາງ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດພ່ວງເຕົ້າປູນປີ້ນ, ຢູ່ທີ່ກິໂລແມັດທີ່110, ທາງ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ເສັ້ນທາງນີ້ເປັນໂຄ້ງທີ່ອັນຕະລາຍພໍສົມຄວນ. ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານທີ່ຂັບຂີ່ລົດຜ່ານເສັ້ນທາງນີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວນຳກັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ໄດ້ໄປເກັບກຳບັນທຶກເຫດການດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈ.

Similar Posts

  • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

    1. ຫົວຫນ້າຂະແໜງການເງິນ-ການບັນຊີ ປະຈຳຢູ່ສາຂາພາກໃຕ້ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $500) 2. ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

  • ປະກາດຮັບຫົວຫນ້າການຕະຫລາດອອນລາຍ

    ເງິນເດືອນ: ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $1000, ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ, ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ, ໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົນເອງ

BUY INSURANCE