ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

                                                                                     ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

          ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ  ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ  ຫວຽດນາມ.

ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກ: ພະນັກງານພະແນກລູກຄ້າວິສາຫະກິດ (ຮັບຜິດຊອບລູກຄ້າ VIP) ຈໍານວນ 2 ຕຳແໜ່ງ
 2. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 3. ໜ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ:
 • ວາງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ
 • ຊອກຫາລູກຄ້າເພື່ອນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ
 • ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ພັດທະນາລາຍຮັບໃຫ້ພະແນກກໍຄືບໍລິສັດ
 • ຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າທີ່ຕົນເອງຊອກມາ ແລະ ລູກຄ້າບໍລິສັດມອບໃຫ້
 • ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕິິ
 • ພົບປະ, ສ້າງສາຍພົວພັນກັບລູກຄ້າຕາມການຈັດສັນຂອງບໍລີສັດ
 • ລົງລະບົບການຂາຍ, ລາຍງານການຂາຍປະຈຳວັນ, ຕັດເງິນໃນລະບົບ, ລາຍງານການຕໍ່ສັນຍາຂອງລູກຄ້າ, ສະຫຼຸບການຂາຍ
 • ສ້າງໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ເຮັດສັນຍາໃຫ້ລູກຄ້າ
 • ແລະວຽກງານອື່ນໆຕາມກນມອບໝາຍຂອງບໍລິສັດ

      IV. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ (ເພດຍິງ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ)

 • ລະດັບການສຶກສາ.
 • ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນອື່ນໆ...
 • ລະດັບຄວາມສາມາດ.
 • ສາມາດໄປວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້
 • ສາມາດເຮັດວຽກນອກໂມງໄດ້
 • ສາມາດນຳໃຊ້ອອຟຟິດ (word, excel, powerpoint) ໄດ້ດີ
 • ບຸກຄະລິກສ່ວນຕົວ.
 • ເປັນຄົນນິໃສເບິກບານມ່ວນຊື່ນ, ອາລົມດີ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ
 • ລະດັບລວງສູງຕ້ອງ 160 cm ຂື້ນໄປ
 • ຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີ ແລະ ສະຖານະໂສດ
 • ຖ້າຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

       V. ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ

 • ເງິນເດືອນ: ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງ
 • ມີປະກັນສັງຄົມ, ປະກັນສຸຂະພາບ
 • ອຸດໜູນກິນເຂົ້້າທ່ຽງ, ອຸດໜູນໄປວຽກຕ່າງແຂວງ
 • ຂື້ນເງິນເດືອນຕາມຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດ
 • ກວດສຸຂະພາບຮອບດ້ານທຸກໆປີ ແລະ ໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມແຜນຂອງບໍລິສັດ
 • ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ, ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງ
 • ແລະອີກຫຼາຍໆນະໂຍບາຍອື່ນຈາກລ້ານຊ້າງເຊັນ: ລາງວັນທ້າຍປີ, ອຸດໜຸນບັນດາເທດສະການ, ວັນເກີດ, ເກີດລູກ, ເຈັບໄຂ້, ຊຸດເຄື່ອງແບບພະນັກງານ....
 • ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ.
 • ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ, ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.

      VI. ວິທີໃນການສະໝັກ

 • ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ່:ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທຕິຕໍ່: 021 990999, 021 991999
 • ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່: ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່.

      VII. ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:

 • ໃບສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ (ຕ້ອງມີ)
 • ຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ/ອັງກິດ
 • ປາກາສະນີຍະບັດ, ໃບຈົບຊັ້ນວິສາສະເພາະ... ສະບັບກັອບປີ້.
 • ບັດປະຈຳຕົວ, ພາສປອດ ສະບັບກັອບປີ້
 • ເອກະສານອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ.

ສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມເຕີມທີ່ເບີ:     020 5227 7344 ທ່ານ ແສນ ໄຊຍະແສງ

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 10/03/2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 24/03/2021

 

 • ຮັບຟອມ ແລະ ສົ່ງຟອມຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຕາມໂມງເຮັດວຽກລັດຖະການ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ)

 

 

 

Similar Posts

BUY INSURANCE